USŁUGI
Korony / mosty

Gdy korona fizjologiczna zęba ulega znacznemu zniszczeniu w wyniku wcześniejszych zabiegów stomatologicznych lub z innego powodu doznała urazu wówczas jedyna metoda na trwale utrzymanie danego zęba w łuku jest odbudowa za pomocą korony porcelanowej.

Korona to rodzaj ochronnej czapki osadzonej na zrębie zębiny, wzmacniającą i w sposób anatomiczny odbudowująca brakujące tkanki. Wskazanie do wykonania korony są również żeby martwe, w znacznym stopniu uszkodzone po leczeniu endodontycznym, gdyż takie zęby z reguły są kruche i w łatwy sposób mogą ulec złamaniu.

Ich wzmocnieniu służy wkład koronowo korzeniowy, który odbudowuje powierzchnię nośną dla korony. Koronę taka wykonuje się w laboratorium protetycznym a lekarz za pomocą specjalistycznych cementów mocuje na zębie. Taka procedura pozwala na swobodne używanie danego zęba, bez obawy o jego pękniecie.

Korony porcelanowe wykorzystywane są również w celach estetycznych na własnych żywych zębach, które z jakiegoś powodu są zniszczone, krzywe , starte patologicznie lub niedoskonałe kolorystycznie. Korony porcelanowe mogą różnic się sposobem wykonania w zależności od użytego materiału.

Pierwsza grupa o podwyższonym standardzie estetycznym stanowa korony pełnoceramiczne na podbudowie z Cercomm lub Press. Są one niezwykle piękne, najbardziej zbliżone do naturalnych zębów, wykazują stabilność tkankową i szczególną wytrzymałość. Te niezwykłe właściwością powodują, że w niezmienionym stanie służą długie lata.

Drugą grupę stanowią korony na podbudowie metalowej np. złoto z napaloną ceramiką. Trzecią grupę stanowią korony i odbudowy kompozytowe. Wraz z udoskonaleniem materiałów kompozytowych nastąpił przełom w stomatologii. Materiały na bazie silikonów i krzemianów zastąpiono światło utwardzalnymi kompozytami które służą nie tylko do wykonywania wypełnień lecz także do całkowitej odbudowy tkanek zęba.

W wielu przypadkach prace kompozytowe stosowane są jako tymczasowe, długoczasowe.