Cennik Usług

Dbając o najwyższą jakość naszych usług, pragniemy podkreślić, że należyta diagnostyka jest podstawą dobrego planu i jeszcze lepszych efektów leczenia.

Pierwsza wizyta w Dr Pordes Implant Dental Clinic opiera się na podstawowej diagnostyce radiologicznej w celu ustalenia przewidywanych procedur i wstępnego planu leczenia. Po zaakceptowaniu proponowanego planu leczenia przedstawiamy Państwu jego kosztorys. Osobom, którym obecnie może być trudno sprostać finansowym aspektom leczenia, rekomendujemy inwestycję w swoje zdrowie, jako najcenniejszą wartość i proponujemy skorzystanie z udogodnień oferowanych w bardzo prostym i przystępnym ratalnym systemie „MediRaty”.

*Propozycje nie są ofertą handlową, mają wyłącznie charakter informacyjny, zgodnie z art. 66 & 1 KC. Dokumentem wiążącym jest zgoda na leczenie oraz podpisanym przez obie strony (pacjent – lekarz) zatwierdzony plan leczenia wraz z kosztorysem.

Diagnostyka

Przegląd stomatologiczny100.00
Konsultacja specjalistyczna200.00
Pakiet konsultacyjny (Pantomogram, modele, plan leczenia)400.00
Modele diadnostyczne150.00
Wax-Up Mock-Up ( za1 łuk)1 400.00
Plan leczenia z kosztorysem200.00

Rentgenodiagnostyka

Pantomogram - cyfrowe zdjęcie pantomograficzne100.00
Tomograifa CBTC jednego łuku300.00
Tomografia CBTC szczęka-żuchwa450.00

Implantologia

Implant-wszep tytanowy3 500.00
Odsłonięcie implantu400.00
Podniesienie dna zatoki szczękowe ( Sinus -lift) metodą otwartą4 000.00
Podniesienie dna zatoki szcękowej metodą zamkniętą1 500.00
Dystrakcja-rozczepienie wyrostka zębodołowego+materiał osseoindukcyjny3 000.00
Przeszczep bloku kostnego2 500.00