USŁUGI
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA


Chirurgia
stomatologiczna
Zobacz metamorfozy
naszych pacjentów

Czynności wymagające procedury zabiegowej, stosowane w zaawansowanym leczeniu.

Zabiegi w chirurgii stomatologicznej

 • exstrakcje zębów
 • skomplikowane extrakcje zębów
 • extrakcje zębów mlecznych, w tym trudne
 • extrakcje ze wskazń ortodontycznych
 • extrakcje zębów zatrzymanych częściowo lub całkowicie
 • extrakcje nieprawidłowo ustawionych trzecich trzonowców/ósemek
 • dokończenie trudnych lub powikłanych extrakcji
 • resekcja wierzchołka korzenia zęba/radektomia
 • hemisekcja korzenia zęba
 • podcięcie wedzidełka z plastyką
 • gingivectomia
 • chirurgiczne płatowe leczenie paradontozy
 • chirurgiczne leczenie ropni przyzębnych i podokostnowych
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego
 • przeszczepy kości
 • regeneracja wyrostków kostnych
 • uzupełnianie zębodołów materiałem kościozastępczym
 • chirurgia odtwórcza z wykorzystaniem plazmy wysokopłytkowej
 • przeczszepy błony śluzowej dziąsła
 • pokrywanie recesji dziąsłowych
 • augmentacja tkanek miękkich i zwiększanie ich objętości
 • mikrochirurgia