USŁUGI
Laseroterapia

Laseroterapia stosowana jest po zabiegach chirurgicznych.

Jest nieinwazyjną metodą wspomagającą, przyspieszającą gojenie i procesy regeneracji tkanek.

Wskazania do laseroterapii:

  • ból okolicy pozabiegowej
  • przyspieszenie procesu gojenia po implantacji i przeszczepach
  • po ekstrakcjach zębów
  • po resekcji, gingivectomii, podcięciu wędzidełka
  • po zabiegach płatowych
  • do leczenia tzw. suchego zębodołu
  • do leczenia parestezji (zaburzenia czucia)
  • dawka 5 – 18 J/cm2 daje doskonały efekt terapeutyczny
  • cykl 10 – 16 zabiegów