Metamorfozy
Odzyskaj swój uśmiech!

Marek, 40 lat

Pan Marek, choć powściągliwy, lubi się uśmiechać, zwłaszcza do dzieci z którymi na co dzień pracuje.

Pacjent lat 40.

Pan Marek, choć powściągliwy, lubi się uśmiechać, zwłaszcza do dzieci z którymi na co dzień pracuje. A dzieci są uważnymi obserwatorami.

Kiedy Pan Marek trafił do Implant Dental Clinic niechętnie się uśmiechał i przy pierwszym kontakcie można było zauważyć, że jest to temat trudny i wstydliwy.

Powodem  była wielostrukturowa dysfunkcja narządu żucia, począwszy od zaniżonej relacji w wymiarze pionowym, dystalnego ustawienia krążków stawowych w stawie skroniowo-żuchwowym, przez liczne ubytki zębowe.

Dodatkowym problemem był stan chorobowy struktur okalających, w efekcie wieloletnich działań iatrogennych.

Zastosowano skojarzone leczenie implantologiczne i implantoprotetyczne, jak również odtworzono relację centralą poprzez stopniowe podniesienie zwarcia metodą Mock’Up i wymianę blokami na odbudowę ceramiczną, najpierw w odcinkach bocznych, a na końcu w pasie centralnym.

Leczenie Pana Marka jeszcze nie zostało w pełni ukończone, niemniej może on już dziś cieszyć się w kontaktach ze swoimi podopiecznymi i uśmiechnięty chodzić do pracy.