USŁUGI
Korony / mosty

Gdy korona fizjologiczna zęba ulega znacznemu zniszczeniu (w wyniku wcześniejszych zabiegów stomatologicznych lub też doznała urazu z innego powodu), wówczas jedyną metodą na trwałe utrzymanie danego zęba w łuku jest odbudowa za pomocą korony porcelanowej.

Korona to rodzaj ochronnej czapki osadzonej na zrębie zębiny, wzmacniającej i w sposób anatomiczny odbudowującej brakujące tkanki. Wskazaniem do wykonania korony są również zęby martwe, w znacznym stopniu uszkodzone po leczeniu endodontycznym, gdyż takie zęby z reguły są kruche i w łatwy sposób mogą ulec złamaniu.

Ich wzmocnieniu służy wkład koronowo – korzeniowy, który odbudowuje powierzchnię nośną dla korony. Koronę taką wykonuje się w laboratorium protetycznym, a lekarz za pomocą specjalistycznych cementów mocuje ją na zębie. Taka procedura pozwala na swobodne używanie danego zęba, bez obawy o jego pęknięcie.

Korony porcelanowe wykorzystywane są również w celach estetycznych na własnych żywych zębach, które z jakiegoś powodu są zniszczone, krzywe, starte patologicznie lub niedoskonałe kolorystycznie. Korony porcelanowe mogą różnić się sposobem wykonania w zależności od użytego materiału.

Pierwszą grupę o podwyższonym standardzie estetycznym stanowią korony pełnoceramiczne na podbudowie z Cercom lub Press. Są one niezwykle piękne, najbardziej zbliżone do naturalnych zębów, wykazują stabilność tkankową i szczególną wytrzymałość. Te niezwykłe właściwości powodują, że w niezmienionym stanie służą długie lata.

Drugą grupę stanowią korony na podbudowie metalowej np. złoto z napaloną ceramiką.

Trzecią grupę stanowią korony i odbudowy kompozytowe. Wraz z udoskonaleniem materiałów kompozytowych nastąpił przełom w stomatologii. Materiały na bazie silikonów i krzemianów zastąpiono światło utwardzalnymi kompozytami, które służą nie tylko do wykonywania wypełnień lecz także do całkowitej odbudowy tkanek zęba.
W wielu przypadkach prace kompozytowe stosowane są jako tymczasowe, długoczasowe.

Oceń tę podstronę