USŁUGI
Plan leczenia

Ludzie będą nam wierzyć, jeśli nam zaufają, a zaufają nam, kiedy będziemy niezawodni.

W myśl zasady, aby robić rzeczy najlepiej jak się potrafi, pragniemy zadbać o pacjenta jako o jednostkę biologiczną, psychiczną i społeczną.

Holistyczne podejście sprawia, że jest dla nas priorytetem leczenie kompleksowe i rzetelne zaplanowanie zabiegów. Pacjent pozostaje pod opieką nie tylko podczas leczenia, lecz wiele lat po jego zakończeniu i tylko w ten sposób możemy zagwarantować mu zdrowie.

Będziemy zobowiązani, jeśli pacjent podejmie z nami współpracę i zaakceptuje ścieżkę, w której mamy zaszczyt mu towarzyszyć. Rzetelne przygotowanie planu leczenia jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

 

W tym celu niezbędne jest spotkanie z lekarzem, które rozpoczyna się:

# wypełnieniem kwestionariusza zdrowia tak, aby leczenie przebiegało bezpiecznie,

# wykonaniem zdjęcia pantomograficznego dla uwidocznienia wszystkich struktur w jamie ustnej,

# omówienie planu leczenia jest traktowane jako osobna wizyta. Lekarz spędza z pacjentem około godzinę czasu na rozmowie o jego oczekiwaniach, dolegliwościach, problemach. To w znacznym stopniu pomaga stworzyć zindywidualizowaną przyszłą wizję leczenia.

# na kolejnej wizycie wykonane są zdjęcia aparatem fotograficznym i modele, które niezbędne są do ustalenia przyszłego wyglądu.

# z zebranych danych możemy zaprojektować, za pomocą Dental Smile Design System i Wax-Up, nowy uśmiech

# leczenie to procedura interdyscyplinarna. Specjaliści z poszczególnych dziedzin stomatologii współpracują, aby uzyskać najlepszy końcowy efekt leczenia. Niejednokrotnie do pełnej diagnostyki zachodzi konieczność wykonania TC – tomografi komputerowej, w celu zobrazowania ilości i jakości struktur kostnych i zwizualizowania w obrazie 3D przyszłego planu. Wszystkie te czynności służą bezpieczeństwu, zminimalizowaniu traumatyczności zabiegowej i wyeliminowaniu ewentualnych powikłań.

# na każdym etapie respektowane są potrzeby pacjenta,

# ustalamy plan leczenia, harmonogram wizyt i kosztorys, co jest ważnym elementem zaplanowania i zaoszczędzenia czasu.

# podstawą bezpiecznego leczenia jest sanacja i wysoka higiena. Z tego powodu większość pacjentów przed rozpoczęciem leczenia objętych jest opieką profesjonalnej higienistki. Ma to na celu zminimalizowanie środowiska bakteryjnego w jamie ustnej.

# pozabiegowo wszyscy pacjenci objęci są stałą opieką i w każdej chwili mogą liczyć na nasze wsparcie.

Oceń tę podstronę