USŁUGI
Sterowana regeneracja kości GBR


Sterowana regeneracja kości GBR
Zobacz metamorfozy
naszych pacjentów

W niektórych przypadkach po badaniach diagnostycznych stwierdza się, że ilość kości potrzebna do stabilnego utrzymania implantu jest zbyt mała. W takich sytuacjach, aby odtworzyć brakujące struktury anatomiczne, wykonuje się przeszczep.

Kość może być pobrana od pacjenta jako najlepszy, bo tkankowo biozgodny materiał, lub może zostać użyta sterylna białkowa kość sztuczna. Po kilku miesiącach miejsce ubytku jest gotowe do przeprowadzenia bezpiecznego zabiegu.

Wskazaniami do przeszczepu są ubytki kostne po ekstrakcji, urazie zębów, długotrwały brak zębów powodujący zanik kości oraz ubytki spowodowane chorobami przyzębia.

Oceń tę podstronę